Home » MÜMİNLER » İNKARCILAR » İnkarcıların dünyada uğradıkları son nasıldır?
İnkarcıların dünyada uğradıkları son nasıldır?

İnkarcıların dünyada uğradıkları son nasıldır?

Allah, inkar edenler için ahirette sonsuza dek sürecek acı bir azap hazırlamıştır. Ancak inkarcılar için dünyada da hazırlanmış çeşitli azaplar bulunmaktadır. Bunlar her ne kadar yaptıklarının cehennemdeki karşılığı gibi olmasa da, sonsuz azaplarının bir nevi başlangıcı şeklindedir. Aynı zamanda, pişman olup ibret almaları ve doğru yola dönmeleri yönünde Allah’tan bir ihtar ve uyarı niteliği taşırlar. Allah dünyada vereceği azabı ve nedenini ayetinde şöyle bildirmektedir:

Andolsun, Biz onlara belki (inkarcılıktan) dönerler diye o büyük (uhrevi) azapdan önce, yakın (dünyevi) azaptan da taddıracağız. (Secde Suresi, 21)

İnkarcıların inkarlarının en önemli nedeni dünya hayatına tutkuyla bağlı olmaları ve anladıkları halde bu dünya tutkuları nedeniyle gerçeği kabullenememeleridir. Ve Allah’ın inkarcılar için dünyada hazırladığı azap, onların dünya ile ilgili tüm nimetlerini ellerinden alacak şekilde olur. Kuran’da bahsedilen dünyevi azaplardan bir kısmı şöyledir:

-İnkarcı kavme çekirge, güve, kurbağa gibi hayvanların musallat edilmesi (Araf Suresi, 133)

-İnkarcı kavimde kuraklık ve ürün kıtlığı olması, ekonomik sarsıntılar yaşanması (Araf Suresi, 130, Nahl Suresi, 112)

-İnkarcıların mutsuz ve bedbaht  olmaları (A’la Suresi, 11-12)

-Kuruntular içinde yaşamaları (Nisa Suresi, 120)

-Kalplerinin dar ve sıkıntılı olması, üzerlerine pislik  çökmesi (En’am Suresi, 125)

Yorum Yazmaya Ne Dersiniz?

E-mail adresiniz yayımlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurun lütfen *

*

Scroll To Top